KONTROL MERKEZ (MTU)

 

İngilizce’de yaygın olarak kullanılan adı Master Terminal Unit (MTU) Türkçe’ye ana vy yönetici giris ünitesi olarak çevrilebilir. Yaptıgı isleri de göz önüne alarak bu birimi ANA KONTROL MERKEZ veya kısaca KONTROL MERKEZ olarak Türkçe’ye çevirebiliriz.

 

Kontrol Merkezi genis bir cografi alana yayılmıs tesislerin, bilgisayar esaslı bir yapıyla uzaktan kontrol edildigi, izlendigi ve yönetildigi yer olarak tanımlanabilir. Kontrol Merkezleri genelde SCADA sistemlerinin ve kontrol edilecek tesislerin merkezi bir yerine kurulur. Kontrol Merkezi, yüklerin izlenmesinden sorumludur. Yetki verilmeksizin açma kapama islemi yapılamaz. Bunun sonucunda merkez; bakım için dagıtım birimlerinin hizmetten çekilmesi için isletme modelinde degisiklikler yaparak, dagıtım sisteminde arıza durumunda ortaya çıkan sorunların çözümü için bütün açma-kapama islemlerine müsaade eder ve denetler.
Kontrol Merkezi yüklerin izlenmesinden sorumludur ve bunların kabul edilebilir sınırlar içinde kalması için, ya uygun otomatik cihazları devreye almak suretiyle yada isletme programını degistirmek suretiyle önlemleri almak zorundadır. Dagıtım Sistemlerinde arıza olması durumunda Kontrol Merkezi sorunları gidermek ve mümkün olan en kısa sürede normale dönüsü saglamak zorundadır. Bir yandan dagıtım donanımının devre dısı kalma stratejisini hesaba katarak,kritik durumların ortaya çıkarılmasına imkan verecek çagdas izleme yöntemleri kullanılmalı, diger yandan arızaların anında yerlerinin tespitine imkan vermelidir.
Kontrol Merkezlerinde özellikle tüketim miktarları, dagıtım donanım kullanım sayıları ve arızalar hakkında istatistiklerin tutulması tutulması çok önemlidir. Bu istatistikler daha sonra gelecekteki isletme planlamasında aynı zamanda aynı zamanda sistem planlamasında kullanılır. SCADA Sisteminde genis bir alana yayılmıs RTU’ların koordineli çalısması, RTU’lardan gelen bilgilerin yorumlanması, kullanıcılara sunulması ayrıca kullanıcı isteklerini RTU’lara ileterek merkezi kumandanın saglanması islevlerini SCADA Sisteminde Ana Kontrol Merkezi Yerine getirir.
Merkezi bilgisayar; RTU’lardan periyodik olarak gelen verileri, sistem üzerinden alınan ikazları, istenilen bilgileri düzenli olarak saklar. Merkezi yazılım bu bilgileri degerlendirerek kontrol eder. SCADA Sistemlerinde merkezi bilgisayar vasıtası ile RTU’lardan ve sistemin diger elemanlarından toplanan bilgiler gerek duyulan hallerde, her türlü raporlar çıktı olarak kullanıcının istemine sunulur. Merkezi Sistem,denetlenen sistemin, akıs diyagramının ekran üzerinde görüntülenmesini saglar. Dolayısıyla operatör tüm sistemi ekran üzerinde gözlemleyerek sistem takibi yapabilir. Sistemin çalısması açısından RTU’lardan gelen alarm ve arıza uyarıları çok önemli oldugundan merkezi yazılım bu durumları görsel ve sesli olarak operatöre bildirir. Merkezi Sistem birimi; yöneticilerin, isletme operatörlerini, bakım elemanlarını ve tüm isletim sistemini gerçek zamanlı (Real Time) görsel olarak izleyebildikleri fiziksel çevredir.Kontrol merkezinde merkezi bilgisayardan baska bulunan kullanıcı arabirimleri asagıdaki gibi sıralanabilir;

 

 

Bilgisayar Terminalleri: Bir çok kullanıcıya çalısma imkanı veren bu terminaller operatörlerin sistemi takip edebilmesini saglar. Sistemin kontrolü için gerekli bilgilerin girilmesi vy degistirilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Bilgisayar Ekranları: Ekranlar ile dinamik isletme noktasının (kesici, ayırıcı, motor, vana, ölçü noktası) sürekli gözlenmesini saglar.
Yazıcılar: sletmeye ve sisteme ait tüm durum ve arıza hallerini raporlama imkanı saglar. Kontrol merkezi için isletme sahasında merkezi bir bölge seçilmelidir. Bu durum SCADA sisteminin haberlesme performansı açısından önemlidir. Kontrol merkezi sistem içinde bir noktada olabilecegi gibi birden fazlada olabilir. Hatta çok büyük sistemlerde ana kontrol merkezi altında ana kontrol merkezleride bulunabilir.

 

 

ANAL TERMNAL BRM’NN GÖREVLER

 

Kontrol Merkezinin görevleri; kullanılan SCADA yazılımının fonksiyonları ve kontrol merkezinde bulunan bilgisayar ve haberlesme sistemi donanımlarının fonksiyonları dogrultusunda yerine getirilmektedir. Kontrol merkezi görevlerini yerine getiren SCADA yazılımı haricinde kullanılan donanımlar asagıdaki sekilde sıralanabilir.
1) Bilgisayar Terminalleri
2) Bilgisayar Ekranları
3) Yazıcılar ve Çiziciler
Bu donanımlar ve SCADA yazılımı fonksiyonları dogrultusunda kontrol merkezi görevlerini asagıdaki gibi sıralayabiliriz:
1) Uzak uç birimlerinden (RTU’lardan) bilgilerin toplanması
2) Toplanmıs bilgilerin yazılım programında islenmesi
3) slenmis bilgi sonucuna göre kontrol komutunun gönderilmesi
4) Belli olaylar sonucunda alarm olusturma
5) Olusan olayları ve verileri zaman sırasına göre, alarm ve trend ekranlarından operatöre görüntülemek
6) Toplanmıs ve islenmis bilgiyi yazıcı ve çizici vasıtası ile raporlama
7) Yazıcı ve çizici gibi ek haberlesme donanımlarının kontrolü Olusan olayları ve alınan verileri zaman sırasına göre, alarm ve trend ekranlarından operatöre görüntüleme islemi, örnek bir alarm ve trend ekranı ile asagıdaki gibi açıklanabilir:
Alarm Ekranı: Her SCADA yazılımının sundugu fonksiyonlar farklı oldugu gibi, kontrol noktalarından sistem operatörlerine bildirilen alarmlarda yazılıma göre degismektedir. Ancak temel islemler yönünden ortak özellikler bulunmaktadır.

 

 

Önemli olan özelliklerden biri; alarm olusacagı durumu, sistem çalısır durumda iken ayarlayabilmek ve degistirebilmektir. Kontrol bilgisayarı ana sayfasından alarm sayfasına geçis tek bir butonla yapılabilmektedir. Bir alarm sayfasında kontrol edilen sisteme ait su bilgiler bulunmaktadır:
1) Alarmın ait oldugu sistemin adı
2) Alarmın Cinsi (type)
• En düsük alarm (low low alarm)
• Düsük alarm (low alarm)
• Sapma alarmı (deviation alarm)
• Yüksek alarm (high alarm )
• En yüksek alarm (high high alarm )
• Arıza alarmı (disable alarm )
3) Proses Durumu (state)
• Durduruldu (inactive )
• Çalısıyor (active )
4) Alarmın Saati (saat, dakika, saniye)
5) Alarmın Tarihi (ay, gün, yıl)
6) Proses Adı (seviye kontrol, sıcaklık kontrol vb)
7) Ölçüm Sonucu (value)
8) Mesaj
Yukarıda belirtilen özellikler bir alarm sayfasının sütunlarını olusturmaktadır.Satırlara alarmlar olus sıralarına göre ve özellikleri ile ilgili sütunlara kaydedilir. Alarm olus sırasına göre ikiye ayrılmalıdır:
1) Simdiki Alarm: Alarm sayfasının bir kısmında toplanır.Bu bölümün belli bir alarm sayısı vardır.
2) Günlük Alarm: Alarm sayfasının diger bir kısmıdır. Current alarm bölümündeki alarm sayısı asıldıgında durumda her yeni alarm olusumunda, eski alarmla olus sırasına göre bu bölgeye kaydedilir.
Bir prosese ait alarmlar bu sayfada toplanmaktadır. Bu bilgiler sistem isleyisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Olusan arızalar anında görülmekte ve müdahale edilebilmektedir. stenildigi taktirde alarm sayfası kontrol merkezi bilgisayarı tarafından yazdırılmaktadır (raporlama). Trend Ekranı: “Trend” sözcügü sözlük anlamıyla egilim, egri anlamına gelmektedir. SCADA yazılımlarında kullanılan anlamı ise: Kontrol edilen sisteme ait degerlerin degisimini gösteren egridir. Trend ekranında birden fazla degere ait egriler yer alır. Bu degerler farklı renklerdeki egrilerle temsil edilirler.

 
KONTROL MERKEZ MİMARİSİ
a) Sistem bilgisayarları
b) Kullanıcı ara birimleri insan makine ara birimleri(MMI), operatör ara birimi de denir.
c) Veri toplama giris-çıkıs birimleri(frond-end bilgisayarlar),
d) Mimik diyagram ya da ekran projeksiyon sistemleri,
e) Yazıcılar ve çiziciler,

f) Veri toplama birimleri,
g) Kesintisiz güç kaynagı,
h) Zaman ayar sistemi,
i) Yerel iletisim agı,
j) zole, yükseltilmis tabanlı kumanda odası veya odaları gibi bilesenlerden olusur.

 

SİSTEM BLGİSAYARLARI

 

Bilgisayarlar, kontrol merkezindeki her türlü ek birimler denetimi ve koordinasyonu saglayan birimlerdir. Bu islemleri giris, çıkıs, bellek, merkezi islem, bilgisayar isletim sistemi ve uygun yazılım programları vasıtası ile yerine getirmektedir.
Giris Birimi: Giris birimi merkezi islem birimine dıs birimlerden verilerin gelmesini saglar. Bu birimin kontrol ettigi birimler sunlardır:
1) Klavye: Yazıların girilmesi için kullanılır.
2) Grafiksel Giris Birimi: Mouse, digitizer, scanner gibi sekil vb seylerin bilgisayara aktarılması için kullanılır.
3) Haberlesme Birimleri: Bilgisayarın diger birimle iletisim kurmasını saglar. Bu iletisim genellikle modem yada veri aglarıyla( WAN, LAN vb) saglanır.
4) Depolama Birimleri: Depolama birimleri gelen verileri yada bilgisayarda çalısan programları depolamak için kullanılır. Bu birimler sabit disk, manyetik disk gibi birimlerdir.
Çıkıs Birimleri: Çıkıs birimi verilerin,dıs dünyadaki birimlere ulastırılmasını saglar.Çıkıs birimlerine baglı olan birimler söyle sıralanabilir:
1) Yazıcılar: Raporlar, alarmlar gibi bilgilerin kagıt üzerine aktarılmasını saglarlar.
2) Depolama Birimleri: Yedekleme ve depolama amacı ile kullanılır.
3) Grafiksel Gösterim Birimleri: Bilgisayardaki verilerin kullanıcıya gösterilmesinde kullanılır. Bu birimler monitörler, projeksiyon cihazları, mapboard vb cihazlardır.

 

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!