SCADA SİSTEMLERNiN İŞLEVLER
1) İzleme işlevleri
2) Kontrol işlevleri
3) Veri Toplama
4) Verilerin Kaydı ve Saklanması

 

İZLEME İŞLEVLERİ
• Durum denetimi (açık-kapalı)
• Esik ve limit deger denetimi (analog ölçümler)
• Olay ve alarmların rapor edilmesi, gruplandırılması,sınıflandırılması
• Trend denetimi
KONTROL İŞLEVLERİ
• Kontrol edilecek cihazların tek tek kontrolü (ayırıcı ve kesicileri uzaktan açılıp kapatılması,trafo degistirici kontrolü vb.)
• Regülatörlere veya rölelere kontrol isaretleri gönderilmesi

 

VERİ TOPLAMA
• Analog ölçümler (akım,gerilim,aktif ve reaktif güçler,yag ve sargı sıcaklıkları,kademe degistirici konumu,vb)
• Durum ölçüleri (kesici ve ayırıcıların açık kapalı konumları, röle kontak konumları vb.)
• Enerji ölçümleri (sayaç çıkıslarından alınan birim enerji isaretlerinin sayılması )

 

VERLERN KAYDI VE SAKLANMASI
Denetlemeli kontrol ve veri toplama islevlerinden elde edilen veriler istege baglı aralıklarla ve istenen sekillerde kaydedilerek istenen sürelerde saklanır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!