Kontrol içeriğini PLC hafızasında saklamak için programlama konsolunu kullanmak ya da kişisel bilgisayar kullanmak gibi farklı yollar vardır. Program, devre sembolleri (merdiven diyagram) kullanılarak yapılabileceği gibi doğrudan komutlar (öğretici dil) ile de yapılabilir.

 

1-)Merdiven Diyagram ile Programlama
Merdiven (merdiven) diyagramı ile programlamada semboller kullanılır. Röleli kontrole alışık olanlar için merdiven diyagramı ile program yapmak daha kolaydır. Fakat komutların kullanımını da mutlaka öğrenmek gerekir. Merdiven diyagram ile program yazmak röleli kontrolde çizilen ardışık diyagrama çok benzemektedir. Fakat ardışık diyagramda kullanılan semboller ile merdiven diyagramında kullanılan semboller farklıdır.

 

plc 1

 

 

Aşağıda basit bir devre gösterilmektedir. Rölenin bobin ve kontağı ardışık diyagramda gösterilir. Fakat merdiven diyagramda, rölenin bobin ve kontağını çizmeye gerek yoktur. PLC’de hangi giriş şartlarında hangi çıkış ya da çıkışların aktif olacağını belirtmek yeterlidir. PLC, rölenin fonksiyonlarına da sahiptir. Bu nedenle röleyi çizmeye gerek yoktur. Aşağıdaki diyagram X1 (“a” kontak), X2 (“b” kontak) ve Y0’ın kullanıldığı bir ardışık diyagramı ve merdiven diyagramını göstermektedir.

 

plc 2

 

 

Merdiven diyagramı, özel öğretici dil kullanılarak da açıklanabilir. Öğretici dil ile yapılan programda, işlemin sırasını ve yöntemini görebiliriz. İşlemin sırası ve yöntemi, programın analizi açısından önemlidir. Programın, sol ana hattan başlayıp sağ ana hatta doğru çalışan her satırı “ünite” olarak tanımlanmaktadır. Bir satır, merdiven diyagramında bir ünitedir. Bir ünitenin başlangıcı öğretici dilde LD komutu kullanılarak gösterilmelidir.

 

Ünite sağ tarafta sona erdiğinde de öğretici dil için OUT komutu kullanılmalıdır. Aşağıdaki şekil buna bir örnek olarak verilmiştir. Öğretici dil her PLC üreticisi firma için farklı komutlarla yazılmaktadır. Fakat komutlar farklı olsa da mantık hemen hemen tüm ürünler için aynıdır.

 

plc 3

 

 

Aşağıdaki tablo farklı firmalara ait öğretici dil ile ilgili bilgi vermektedir.

plc 4

plc 5

2-)SFC ile Programlama
SFC, Sequential Function Chart (Sıralı Fonksiyon Grafiği) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Durum geçiş grafiği anlamına da gelir. SFC, bir programlama metodudur ve her zaman değişen, gelişen adım işlemleri bu yöntemle gösterilir.

SFC ile, ardışık kontrol ya da lojik kontrol devreleri dizayn edilirken, geleneksel ve karmaşık dizayn yöntemleri kullanılmadan, çok kolay bir şekilde programlama yapılır. Bu sistem, kolay programlama yapılabildiğinden dolayı, IEC standardı için dikkate değerdir. Bütün bu olumlu yanlarına bakacak olursak, SFC sistemi hızla gelişecek gibi görünmektedir. SFC ile programlama ayrıca bir modülde açıklanacaktır.

Aşağıdaki şekil SFC diyagramına bir örnek olarak verilmiştir.

plc 6

3-)Çeşitli Marka PLC’lerin Röle Sayıları
Üretici firmalar PLC içinde kullanılabilecek röle, zamanlayıcı, sayıcı gibi elemanları kendilerine özgü sayıda yapmakta ve numaralandırmaktadır. Programlama esnasında bu sınırlamalara dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki tabloda bu duruma ait bilgiler verilmektedir.

plc 7

Bu yazımızdaki uygulamalar ve örnekler MITSUBISHI – FX2N için hazırlanmıştır. FX2N için sınırlamalar aşağıda verilmiştir.

plc 8

Bu alana reklam verebilirsiniz!