Kontağa bağlı olarak çeşitli türde çıkışlar vardır. PLC bir yere kurulacağı zaman her bir çıkışın karakteristik özelliği dikkate alınmalıdır. PLC’nin şekline bakarak karar vermek zordur. Aşağıda her bir PLC’ye ait çıkış özellikleri açıklanmıştır.
Röle Çıkışlı PLC  Röle çıkışlı PLC’de çıkış kontak şeklindedir ve bu çok sık karşılaşılan çıkış şeklidir. Çıkış devresinin sadece kontaktan oluşması nedeniyle bu PLC hem doğru hem de alternatif akımda kullanılabilir. Devreye 2 amper gibi yüksek değerli akım uygulanabilir. (Her bir kontağından 2 ampere kadar akım çekilebilir.) Kutupları olmadığı için çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. Örneğin DC motor, büyük güçlü elektromanyetik valf gibi. Cevap verme hızının düşük olması, mekanik hareket olmasından dolayı röle kontaklarının zamanla aşınması bu PLC’lerin dezavantajı olarak söylenilebilir.
Triyak Çıkışlı PLC  Bu tip PLC’lerde triyak veya tristör çıkış elemanı olarak kullanılır. Bu tip PLC’ler kontaksız tip PLC’lerdir. Triyak çıkışlı PLC’de çıkışa 85 – 242 Volt arasında alternatif gerilim uygulanmalıdır. Cevap verme süresi bakımından bu PLC röle çıkışlı PLC’ ye göre çok daha hızlı fakat transistör çıkışlı PLC’ ye göre ise daha yavaştır. Bu tip PLC’nin çıkışından alabileceğimiz akım ise 0,3 amper kadardır. Triyak çıkışlı PLC, uygulamada çok fazla yer bulmamasına rağmen, alternatif akım kullanılan ve kontrol panelinde röle çıkışlı PLC’ ye sahip olan fabrikalarda yenileştirme yapmak amacı ile kullanılabilir.

 

Transistör Çıkışlı PLC  Transistör çıkışlı PLC’lerde Photo Coupler kullanılmaktadır. Çıkış akımı yaklaşık 0,5 amperdir. Bu PLC’lerde cevap verme süresi 0,2 ms gibi çok kısa bir süredir. Transistör çıkışlı PLC’lerin bazılarında, özel bir ünite olmaksızın pozisyon kontrolü yapabilmek amacı ile pals çıkışı mevcuttur. Transistör kullanıldığı için bu PLC’lerin çıkışında kutuplar vardır kablolama esnasında bu kutuplara özellikle dikkat edilmelidir.

 

Otomasyona geçmiş olan fabrikalarda, son zamanlarda, çok miktarda küçük elektrik motoru ve valfler kullanılmaktadır. Bu PLC’ler bu tür cihazlara kumanda etmede kullanılmaktadır. Aynı zamanda robot ya da CNC kontrol ünitesinin kontrolü için de yüksek değerli akımlara ihtiyaç yoktur. Bu gibi alanlarda hızlı çalışması sebebi ile transistör çıkışlı PLC’ler tercih edilmektedir. Bu PLC’lerin mekanik kontağı olmadığı için aşınma ve gürültü olmamakta, böylece çıkış ünitesi çok daha uzun ömürlü olmakta ve sessiz çalışmaktadır.

 

 

Aşağıdaki tablo çeşitli çıkış tiplerine göre PLC’lerin özelliklerini göstermektedir.
Özellikler (MITSUBISHI FX2N)

plc çıkış

 

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!