TEMEL VE TÜRETİLMİŞ BİRİMLER

 

Ölçü sonucunda elde edilen sayılar, fiziksel büyüklüklere bağlı olarak çeşitli birimlerle birlikte bir anlam ifade eder. Çok değişik fiziksel büyüklük olmasına rağmen, bunların bir kısmı temel birim olarak seçilmiştir. Diğer büyüklükler ise, temel büyüklük (Temel birimler) cinsinden ifade edilirler.

İlk olarak 1898 yılında birçok ülkenin gönderdiği temsilcilerden oluşmuş Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansında temel birimler belirlenmiştir. Daha sonra 1960 yılında birim, tanım ve semboller güncelleştirilmiştir. Bu sistem Uluslararası Birim Sistemi ( Systeme International d’Unite SI) olarak bilinir. Uluslararası Sistem (SI) dışında çeşitli ülkelerin kullandığı Özel Birim Sistemleri de hala kullanılmaktadır. Uluslararası Sistemin kabul ettiği yedi Temel Birim vardır.

Elektriksel büyüklük

Temel birimlerin çarpım veya bölümü ile elde edilen yeni birimlere Türetilmiş Birimler denir. En çok kullanılan bazı türetilmiş mekanik ve elektriksel büyüklükler;

Türetilmiş Birimler

Türetilmiş Birimler

Isı enerjisi ile elektrik enerjisi arasında Q = 0,239. I2. R. t (joule) bağıntısı vardır. Burada Q (kalori) ısı enerjisini, I (Amper) geçen akımı, R (Ω) direnci ve t (sn) zamanı gösterir. Uygulamada temel veya türetilmiş birimlerin hem kendileri hem de alt veya üst katları kullanılabilir. Bu dönüşümde kullanılacak çarpanlar ve isimleri tabloda belirtilmiştir.

Elektrik birim takısı

Bu alana reklam verebilirsiniz!