Elektrik tesisat projelerinde bir fazlı gücü 3 kW‟tan büyük elektrik motorları ile üç fazlı sistemle çalışan alıcıları besleyen tesislere kuvvet tesisleri denir. Kuvvet tesisatları için çizilen projelere de kuvvet tesisatı projeleri denir.

 
Kuvvet tesisat projelerinin hazırlanmasında, hizmet ya da üretim metodları, işletmenin çalışma koşulları ve gelişimi, tesisatın yapımındaki ekonomiklik, iç akışına göre makinelerin yerleştirilmesi gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Bunun yanında, mimari planlar ile makinelerin yerleştirme düzenlenlerinden de yararlanılır.

 

Kuvvetli Akım Sembolleri Çizimi

 

 

elktrık sembolu

 

 

 

tesısat

 

 

3

 

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!