Güç Kaynağı Çizimleri

 
Güç kaynakları, elektronik devrelerin çalıştırılması için gerekli olan doğru akım ve gerilimi elde edebilmek için gerçekleştirilen devrelerdir. Doğrultma işleminde alternatif şebeke gerilimi doğrultulur ve D.A’ya dönüştürülür. Yarım dalga doğrultmada sadece pozitif alternanslar doğrultmaç çıkışına aktarılırken tam dalga doğrultma işleminde negatif alternanslar da pozitif alternansa dönüştürülerek çıkışa aktarılır.

 

Böylece doğrultmaç çıkışında yönü değişmeyen ancak şiddeti değişen bir gerilim ya da akım elde edilir. Doğrultmaç çıkışında yönü değişmeyen ancak şiddeti değişen sinyalin şiddetini de sabit hâle getirmek için zener diyotlar, gerilim regülatör entegreleri, transistorler ve diğer elektronik devre elemanları ile kurulan elektronik devreler kullanılır.

 

Transformatörlü DA Güç Kaynakları

 
-Yarım dalga çizimi

 
Yarım dalga doğrultmaç devrelerinde tek diyot kullanılır ve pozitif alternanslar çıkışa aktarılır.

 

da 1

 

 

-Tam dalga çizimi

 
İki diyotlu tam dalga doğrultmaç devresinde iki diyot ve sekonderi orta uçlu bir transformatör kullanılır. Pozitif alternanslar doğrudan çıkışa aktarılır. Negatif alternanslar çevrilerek (180o faz farkıyla) çıkışa aktarılır.

 

da 2

 

 

Köprü tipi çizimi

 
Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devrelerinde dört adet köprü şeklinde bağlı diyot ve sekonderi iki uçlu (orta ucu olmayan) transformatörler kullanılır. Köprü olarak bağlanmış dört adet diyot yerine aynı işi gören tek kılıf içinde köprü devresi barındıran entegreler de kullanılabilir. Girişin pozitif alternansında iki diyot ve negatif alternansında diğer iki diyot iletimdedir. Böylece bütün alternanslar pozitif olarak çıkışta görülür.

 

da 3

 

 

Gerilim Katlayıcıları

 
Gerilim katlayıcı devreleri fazla akım olmaksızın yüksek genliklerde gerilime ihtiyaç duyulan sistemlerde (T.V. alıcıları vb.) kullanılır. Çıkıştaki gerilim seviyesi giriş geriliminin istenilen katına çıkarılır. Ancak gerilim yükseltilirken yüke aktarılan akım düşer.

 

da 4

 

 

Çeşitli DA Güç Kaynağı Devreleri Çizimleri

 

da 5

 

Transistörlü Ses Frekans Yükselteçlerinin Çizimi

 
Ses frekans yükselteçleri, mikrofon gibi ses algılayıcılarının çıkışında oluşan çok küçük genlikli ses sinyallerinin yükseltilip hoparlörler tarafından insan kulağının duyabileceği seviyede yayılmasını sağlayan elektronik devreleridir.

 

da 6

 

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!