ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARI ÇİZİMİ

 

Çağırma ve Bildirim Tesisatlarında Kullanılan Sembollerin Çizimi

 
Çağırma ve bildirim sistemleri insanların daha hızlı ve daha az enerji harcayarak kısa mesafelerde kablolu iletişimini sağlamak için kurulan sistemlerdir. Çağırma ve bildirim tesislerinde elektrik enerjisinin ışık ve manyetik etkilerinden faydalanılır. Bu sistemlerde kullanılan semboller, dünyanın her yerinde devre şemalarının aynı şekilde anlaşılması için standartlaştırılmıştır. Çağırma ve bildirim tesisleri şu alt başlıklar altında incelenebilir:

 
– Zil tesisleri
– Numaratör tesisleri
– Kapı kilidi tesisleri
– Diyafon tesisleri
– Refkontak (ışıklı çağırma) tesisleri

 
Bu öğrenme faaliyetinde çağırma ve bildirim tesislerinde kullanılan semboller ve tesislere ait temel elektrik devreleri incelenecektir.

 

cad 1

 

 

cad 2

 

 

cad 3

 

 

Bir Zilin İki Ayrı Yerden Çalıştırılmasına Ait Çizimi

 
Şekil 1.4’teki devrede bir zile iki farklı butondan kumanda edilmektedir. Butonlar birbirlerine paralel, zile seri bağlanmıştır. Kapalı şemada hatların üzerinde bulunan çizgiler o hatta kaç adet kablo bulunduğunu gösterir. Elemanların üzerindeki sayı ve harfler o devre elemanının niteliklerini göstermektedir.

 

cad 4

 

 

Numaratör Tesisatı Çizimi
Şekil 1.5’teki numaratör devresinde dört buton ve bir numaratör kullanılmıştır. Devrede basılan butona ait numara numaratörde görüntülenir.

 

cAD 5

 

 

CAD 6

 

 

Kapı Kilidi Otomatiği Tesisatı Çizimi

 
Şekil 1.6’daki kapı kilidi otomatiği devresinde dört buton ve bir kapı otomatiği kullanılmıştır. Dört buton birbirine paralel, kapı otomatiğine seri bağlanmıştır. Hangi butona basılırsa o buton kapı otomatiğini elektrikler ve kapı otomatiğinin bağlı olduğu kapı açılır.

 

cad 7

 

 

İki Katlı Dört Daireli Apartmanın Komple Çağırma ve Bildirim Tesisatı Çizimi

 

Şekil 1.7’deki iki katlı dört daireli apartmanın komple çağırma ve bildirim tesisatı devresinde her daire için iki kapı önünde ve bir bina kapısında olmak üzere toplam üç buton ve bir kapı önü zil tahsis edilmiştir. Bina kapısından veya daire kapısından basılan zil butonları hangi dairenin butonuna basıldıysa o dairenin zilinin çalmasını sağlar. Kapı otomatiği butonlarının her biri ise kapı otomatiğini elektrikler ve bina kapısının açılmasını sağlar.

 

cad 8

 

 

cad 9

 

 

Diyafon (Sesli Çağırma) Tesisatı Çizimi

 
Şekil 1.9’daki diyafon tesisatı devresinde ana kapıya gelen kişi ulaşmak istediği yerin haberleşme butonuna basar ve sistem ilgili birime sesli ve ışıklı olarak uyarı verir. Birim ana kapıya gelen kişi ile görüntülü ve sesli haberleşebilir.

 

cad 10

 

 

cad 11

 

 

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!