AYDINLATMA TESİSATLARI ÇİZİMİ

 

Aydınlatma Tesisatlarında Kullanılan Sembollerin Çizimi
Aydınlatma tesisatları, güneş ışığının olmadığı gece saatlerinde ya da güneş ışığını alamayan yerlerde bina veya tesis içi aydınlatmanın gerçekleştirilmesi için kurulan sistemlerdir.

 

 

 

cad 1

 

 

cad 2

 

 

cad 3

 

 

cad 4

 

 

Adî Anahtarlı Aydınlatma Tesisatları Çizimi
Adi anahtarlı aydınlatma tesisatında bir anahtar lambaya seri bağlanır. Anahtar kapatılırsa lamba yanar, anahtar açılırsa lamba söner.

 

cad 5

 

 

Komütatör Anahtarlı Aydınlatma Tesisatları Çizimi
Komütatörlü anahtarlı aydınlatma tesisatında birden fazla lambadan oluşan grup bir yerden çalıştırılır. Avize, wc ve banyo gibi birden çok lamba bulunabilecek yerlerde bu tip tesisatlar kullanılır.

 

cad 6

 

 

Vaviyen Anahtarlı Aydınlatma Tesisatları Çizimi
Şekil 2.7’de, (a) vaviyen anahtarlı, iki ayrı yerden kumandalı, bir lambalı tesisat açık şeması ve (b) kapalı şeması, (c) ara vaviyen anahtarlı bir lambanın üç yerden kumandası tesisatı açık şeması ve (d) kapalı şeması gösterilmiştir.

 

cad 7

 

 

Merdiven Otomatiği Tesisatları Çizimi
Çok katlı binalarda enerji tasarrufu sağlayabilmek için katlardaki lambaların belli süre yanık kalması ve süre sonunda sönmesi için kullanılan tesisatlara merdiven otomatiği tesisatı denir. Lambaların yanık kalma süresi merdiven otomatiği devresi üzerinden ayarlanabilir. Şekil 2.8’de beş katlı bir binaya ait merdiven otomatiği tesisatı görülmektedir.

 

cad 8

 

 

Floresan Lamba Bağlantıları Çizimi
Floresan tesisatlarında balast ile starter lamba için ilk ateşlemeyi yapar ve floresan lamba yanar. Floresan lambalar daha az enerji harcadıkları için tasarruf sağlar.

 

cad 9

 

 

Üç fazlı elektrik kullanan tesislerde floresan tesisleri kurulurken her floresan lamba bir faz ve nötr hattı arasına bir anahtar ile seri bağlanır.

cad 10

Bu alana reklam verebilirsiniz!